Finalister 2011

Scrolla ner för att läsa om alla finalister

meritmind.jpg 
Helena Casserlöv-Kvist
Meritmind 

Under sin karriär som ekonom och VD såg Helena ett tydligt behov av kvalificerade konsulttjänster inom ekonomiområdet. Hon tyckte att det saknades operativt erfarna ekonomer som kunde driva projekt och gå in på interimsbasis. Dessutom ville hon hjälpa kunderna lyckas i sina rekryteringsprocesser. Med hållbarhet, lönsamhet och glädje som drivkraft formades det egna företaget år 2000.

Meritmind är ett nytt slags konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom ekonomiområdet genom att ta det bästa från management-, revisions- och bemanningsvärlden. Genom att bryta traditionella mönster och istället spänna över flera branscher kan företaget bistå kunden i olika delområden, när de har behov av utveckling, behöver interimschefer, kvalificerade ekonomer eller behöver rekrytera. Visionen är att vara varje CFO:s bäste vän, och fortsätta vara det ledande konsultföretaget i sin nisch. Meritmind har växt organiskt och de 150 medarbetarna finns i Stockholm och Malmö. Målet är att inom två år fördubbla både omsättningen och antalet medarbetare samt att etablera företaget utomlands.

Helenas förmåga att se affärsmöjligheter ligger även bakom det nystartade systerföretaget Brightby som är ett bemanningsbolag för bastjänsterna inom ekonomiområdet. Hennes resultatfokusering och strävan efter att bygga ett långsiktigt företag som fortfarande blomstrar om hundra år har tagit Meritmind genom lågkonjunktur och finanskris med lönsamhet från första dagen.

www.meritmind.se

 

catharina_kavat.jpg 
Catharina Tavakolinia
Kavat Vård

När den senaste arbetsgivaren, ett av Nordens största vårdbolag, blev uppköpt insåg Catharina att det inte längre fanns utrymme för det entreprenörsklimat som krävs för att vara snabbfotad och fånga upp önskemål och behov. Med den nya regeringens löfte om valfrihet såg hon istället möjligheten att själv skapa ett profilerat vård- och omsorgsboende. Tillsammans med några kollegor startade hon en egen verksamhet år 2006.

Kavat Vård är ett privat vård- och omsorgsföretag som erbjuder heldygnsomsorg, anpassad och utformad för äldre som har rätt att välja boende. Med ett tydligt koncept där varje krona som satsas ska komma de äldre till del kan Kavat garantera kvalitet. Alla äldreboendena har olika profiler som speglar en viss livsstil eller ett intresse, tex. Brahem på Östermalm och Persikan (persiskt profil) i Spånga/Tensta. Det finns inga färdiga programförklaringar utan ledorden är personligt, nära och småskaligt. På ett boende i Kavats regi ska det alltid finnas något att se fram emot för alla.

Idag arbetar cirka 300 medarbetare på Kavat och målet är att skapa ytterligare 10 profilerade äldreboenden i Stockholms län. Med sina 30 år i branschen har Catharina gått den ”långa vägen” för att förverkliga drömmen om ett eget företag. Företaget är ett bevis på att det behövs nya aktörer för att driva på utvecklingen av vård och omsorg i Sverige. Precis som Kajsa Kavat är Kavat Vård med Catharina i spetsen en liten, modig och nytänkande aktör med en kärleksfull relation till mormor.

www.kavatvard.se


 101007_0158.jpg

Solveig Sunnebo
Helianthus - Mobil Förskola

Som ledare på olika nivåer inom förskola kände sig Solveig ofta instängd i kommunala rutiner och byråkrati. När kommunen inte längre kunde svara upp mot hennes krav på kundfokus valde hon år 2002 att knoppa av de förskolor hon ansvarade för och utveckla verksamheterna efter egen regi.

Företaget Helianthus bedriver traditionell förskoleverksamhet på flera platser i Stockholmsområdet och har nyligen även utvecklat ett unikt koncept som löser en rad problem för barnomsorgen. Genom att ta fram Mobil Förskola, en specialdesignad buss som är en komplett rullande förskola, möjliggörs fler och mer flexibla förskoleplatser på både kort och lång sikt. Samtidigt blir varje dag ett nytt äventyr där en ny typ av upplevelsebaserad och situationsanpassad pedagogik tar barnen till skogen, stranden, museet eller bondgården. Även medarbetarnas engagemang och hälsovinster har ökat. Idag finns det 20 Mobila Förskolor, varav två i Norge. Visionen är att bygga nästa generations förskola. Många länder i Europa tittar på svensk förskola när de planerar för egen utbyggnad och Mobil Förskola har väckt stort intresse.

Solveig har på ett innovativt sätt utvecklat ett flexibelt, kostnadseffektivt och miljösparande alternativ som dessutom har visat sig ge enorma pedagogiska vinster i barnens lärande. Med envishet, drivkraft och utgångspunkt i pedagogiken har hon identifierat en global marknad med stor exportpotential.

www.helianthus.se

 hudoteket.jpg

Lena Hallbäck-Olofsson
Hudoteket
 

Som 20-åring fick Lena frågan om hon ville köpa en liten, och redan då, välrenommerad hudvårdssalong på 47 kvm i Jönköping. Den tidigare ägaren coachade henne i tre månader innan hon blev ensam med alla behandlingar och företagsrutiner. Efter två år hade Lena en väntelista på flera sidor och vågade anställa sin första medarbetare – nu har hon 25 anställda och hela familjen är engagerad i företaget.

Hudoteket är idag en komplett skönhetssalong med modernt dagsspa, friskvård, träning och webshop. Lena har hela tiden återinvesterat för att kunna växa både i omsättning, personal och yta. Företaget har sedan övertagandet vuxit med de anrika lokalerna och fyller nu 600 kvm fördelat på fyra våningar. Kvalitet på både behandlingar och produkter är vägledande och kunderna finns både lokalt i Jönköpingsregionen men även i övriga Sverige genom spaweekendpaket och webshopen. En del av Hudotekets framgång är att Lena vågar satsa på nya behandlingsmetoder, apparater och marknadsföringskanaler.

Med nöjda kunder som främsta drivkraft firar Lena 30 årsjubileum som ägare till Hudoteket år 2011. Hållbarhetstänket går som en röd tråd både i verksamheten och för medarbetarnas välbefinnande. Med stor uthållighet, mod och tydliga mål har Lena skapat ett stabilt företag där visionen är att fortsätta växa och utvecklas i sin roll som Sveriges ledande skönhetssalong och som förebild i branschen.

www.hudoteket.se


ledarstudion.jpg
Lena Ahlström
Ledarstudion 

Redan som tonåring arbetade Lena på Stockholms Stadsteater och har sedan dess inspirerats av regissörers och skådespelares förmåga att hitta det personliga uttrycket som gör att människor fängslas av dem. Hon såg paralleller med att ledare alltid står på en scen, blir värderade och antingen bekräftade eller bortvalda beroende på om medarbetarna inspireras av budskapet. Efter 25 års erfarenhet av ledarutveckling i börsbolag och egen konsultverksamhet, startade Lena ett företag utifrån hennes dröm om att förena ledarskap, retorik och scenspråk. 

Ledarstudion erbjuder verklighetsbaserad träning och utveckling i kommunikation och ledarskap, oavsett om det gäller att leda sig själv, leda andra eller leda sitt uppdrag. Det unika och egenutvecklade konceptet tar sin utgångspunkt i vuxenpedagogiken och svårigheten för människor att förändra invanda mönster och beteenden. Ledarnas förberedelse ska inte begränsas till vad som ska beskrivas utan lika mycket till hur och vilken känsla de vill förmedla. Utbildningarna är både öppna och skräddarsydda. Företaget har vuxit från ett hemmakontor år 2002 till flera våningar av egen verksamhet med inbyggda scener, åtta anställda och 20 frilansande konsulter som är certifierade i utbildningskonceptet. Målet är att inom två år dubbla omsättningen.

Lena har på ett kreativt sätt hittat synergier som kombinerar tvärkompetenser för att möta ett stort behov i alla typer av organisationer. Med tydliga strukturer, kärnvärden och en stor passion för kommunikativa utmaningar har hon utvecklat en växande verksamhet som hjälper andra till framgång. 

www.ledarstudion.se 

linneassimskol.jpg 
Ludmilla Rosengren
Linnéas Simskola

Med en bakgrund som läkare och särskilt intresse för barns utveckling och psykiska välmående såg Ludmilla tidigt ett behov av organiserad simundervisning för små barn. Hon tog det öppna familjesimmet till strukturerat lärande genom ett eget företag år 1993.

Linneas Simskola erbjuder målinriktad simundervisning för barn mellan 3 månader och 10 år. Genom ett välbeprövat koncept ger de barnen motorisk stimulans, livräddande övningar, stor trygghet och glädje. Verksamheten finns i Uppsala, Stockholm, Västerås och Gävle – med visionen att fortsätta vara ledande inom nischen, bygga en egen bassäng samt expandera till fler orter. Just nu är det drygt 800 familjer som tar lektioner varje vecka. Därtill utbildar företaget även nya instruktörer över hela världen och har försäljning av simmaterial och den egna boken Babysimboken, till företag (simhallar) och till privatpersoner via Babysimshopen. Ludmilla har även grundat den ideella organisationen Svenska Babysimförbundet som bedriver kvalitets- och informationsarbete till föräldrar och instruktörer.

Med stor respekt för individen, barnet och föräldern har Ludmilla gått i bräschen och skapat ett unikt koncept som är förebild för andra simskolor runt om i Sverige. Företaget har växt organiskt och de 20 medarbetarnas kompetens är en lika viktig del av utvecklingen. Ludmilla har med stor målmedvetenhet och nytänkande satt en ny standard i simbranschen med kunskap, kvalitet och utveckling som ledstjärnor. 

www.linnea.se

 

maja_livsanda.png
Maja Koppfeldt
Livsanda Assistans


Med personlig erfarenhet som anhörig till en funktionshindrad syster såg Maja tidigt ett behov av ett assistansföretag som tittade både på den psykologiska aspekten kring brukaren, men även dennes anhöriga. Efter gymnasiet valde hon därför att läsa till en magisterexamen i psykologi med inriktning mot funktionshinder samtidigt som hon arbetade extra som personlig assistent för att lära sig mer. År 2004 startade hon företaget Livsanda för att bemöta de brister hon hade identifierat.

Livsandas affärsidé är att bedriva personlig assistans med livsglädje för både brukaren och medarbetaren. Företaget har 200 anställda assistenter fördelat på 110 heltidsstjänster. Dotterbolaget Lärarpartner arbetar dessutom med bemanning till skolor och förskolor för att säkerställa det stora vikariebehovet under sommar- och jullov. Företagets nytänkande anda visar sig också genom att de vill lära funktionshindrade om entreprenörskap genom deltagande verksamhet i den egna webbshopen.

Livsandas drivkraft är mänskliga värden och företaget engagerar sig i flera välgörenhetsprojekt. Samtidigt arbetar de aktivt med att förändra attityderna gentemot funktionshindrade individer bland annat genom att ha anställt ”en levande reklamperson” som bloggar och föreläser. Företaget planerar nu att gå från att ha Göteborg som bas till hela Sverige. Maja har vågat prova nya vägar och byggt en hållbar och växande verksamhet genom att låta empati och affärsnytta gå hand i hand.

www.livsanda.se 

oceanobservations.jpg
Sofia Svanteson
Ocean Observations

Under en studieresa med KTH till Tokyo år 1999 upptäckte Sofia mobiltelefonernas förlovade värld. Här fanns redan högpresterande mobiler och nya sätt att använda dem. Med en övertygelse om att användarvänlig design av mobila tjänster skulle bli ett enormt viktigt område började idén om ett eget företag att gro. År 2001 blev det en verklighet när Sofia valde att säga upp sig som interaktionsdesigner.

Ocean Observations är ett konsultföretag som designar eftersökta upplevelser inom mobila tjänster, mobila operativsystem och s.k embedded systems (användargränssnitt i alltifrån ugnar till kontrollsystem för tex kärnkraftsreaktorer). Företaget med 25 medarbetare utgår från Stockholm men marknaden finns i hela världen och nyligen har de öppnat ett kontor i Tokyo. Efter Asien står USA på tur. Redan från starten har Ocean Observations arbetat med några av världens tyngsta varumärken som tex. Vodafone, Nokia, Skype och Ericsson. Eftersom företagskulturen är enormt viktig, och för att hålla medarbetarna inspirerade, har företaget infört fyra dagar om året då alla får arbeta med sina egna visioner om spännande tjänster och produkter. Idéerna presenteras sedan för att användas internt eller i kundprojekt.

Sofia är en passionerad tävlingsmänniska som aldrig ger upp. Som första svenska designbyrå har företaget för egen maskin tagit sig in på en av världens svåraste marknader. En stor del av framgången kan tillskrivas Sofias nytänkande ledarskap, förmåga att rekrytera engagerade, duktiga medarbetare och skapa en unik företagskultur.

www.oceanobservations.com

rapunzel.jpg 
Ida Backlund
Rapunzel of Sweden

När Ida letade efter den perfekta leverantören av löshår hittade hon ingen som uppfyllde alla hennes krav med kvalitet, brett sortiment, bra priser, snabb leverans och bra service. Så år 2007 startade Ida som 22-åring ett företag som kunde erbjuda allt det hon själv saknade inom området.

Rapunzel of Sweden säljer löshår under eget varumärke genom egen fabrik och via webshop, utan mellanhänder, till privatkunder och frisörer i hela världen. Håret är äkta och kommer framförallt från Ryssland, Indien och Skandinavien. Företaget ligger i framkant med att utveckla produkterna tillsammans med kunder och experter, och just kvaliteten framhålls som en framgångsfaktor. Sedan starten har närmare 70 000 personer köpt produkterna. Idag arbetar de 14 medarbetarna i Umeå mot åtta olika länder. För att kunna ha unika strategier för respektive marknad är en del av medarbetarna inflyttade från dessa länder.

Ida har genom att välja internet som försäljningskanal skapat en framgångsrik logistik som har möjliggjort en snabb och lönsam tillväxt på kort tid. Visionen och målen är högt satta. Med stort mod, målmedvetenhet och tillväxtambition bygger hon ett långsiktigt företag med bevisad kundnytta och stor potential.

www.rapunzelofsweden.se

picture1.png
Anette Berg
Vivaldi

Som ledare på olika åkeri- och entreprenadföretag krockade Anette ständigt med den högre ledningen om att få prova sina idéer där grupp och ledare arbetade mer tillsammans i en platt organisation. Drivkraften att kunna ta tillvara på medarbetarnas kunskap genom samarbete i en konservativ bransch ledde till att Anette startade företaget Vivaldi år 1988.

Vivaldi skapar, sköter och förvaltar helhetslösningar för varandemiljö i Stockholmsområdet – från trädgård, anläggning och vinterunderhåll till transporter, avfallshantering, byggservice och fastighetsförvaltning. De har specialiserat sig på människans välbefinnande genom attraktiva och funktionella miljöer såväl utomhus som inomhus. Genom en offensiv och öppen attityd försöker Vivaldi påverka branschens utveckling och hela tiden ligga i framkant med nya produkter och tjänster. De har tex. tagit fram olika eco-lösningar med naturlig karaktär och tydlig miljöprofil för ytbeläggning och fogsättning. Företaget har tidigare tagit emot pris som Årets Återvinningsentreprenör.

I stor konkurrens har Anette gjort Vivaldi känt som ett lösningsorienterat entreprenörsföretag med god tillväxt. Genom att låta de 80 medarbetarna stå i centrum och arbeta otraditionellt med ledarskap har hon skapat ett hållbart företag som kan garantera kunden kvalitet och effektivitet.

www.vivaldi.se