Om tävlingen
                                                                                                                                        Film final 2012

*ÅRETS TÄVLING HAR INTE STARTAT *

Beautiful Business Award 2013 är en nationell tävling som lyfter fram företagarkvinnor som förebilder. Arrangörer är PwC, Tillväxtverket och nätverket Driftig.nu.

Tävlingen ska utse Årets Företagerska, Årets Tjänsteutvecklare och Årets Uppstickare. Förutom äran har den tävlande chans att vinna 50 000 kr, marknadsföringsutrymme och konsulttimmar.                                                                                                                          
Beautiful Business Award synliggör företagande som bygger på nytänkande, hållbarhet och tillväxtambition. Det är affärer med tanke som inspirerar andra. Det är vackert att vara förebild.

Följ oss på twitter

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook och Twitter.

  

Nominering (steg 1)

Tävlar gör man genom att nominera sig själv eller någon annan. Tävlingen är öppen för alla kvinnor som driver ett företag på heltid.

En mailbekräftelse på nomineringen skickas både till den som har blivit nominerad och till den som har nominerat.

Lägg gärna upp någon av bilderna nedan på din Facebook, hemsida eller blogg för att visa ditt engagemang i tävlingen. Högerklicka på bilden för att spara ner. Länka till https://www.beautifulbusinessaward.se

Jag är nomineradJag har nominerat

Tävlingsbidrag (steg 2)

Den som är nominerad i tävlingen lämnar sedan in ett tävlingsbidrag som motiverar varför man är en värdig vinnare. Det går att lämna in sitt bidrag så fort man har blivit nominerad. Bidraget lämnas i en särskild mall som går att ladda ner här >> doc Bidragsmall


Tidsplan


*ÅRETS TÄVLING HAR INTE STARTAT *

Finalen hålls i Stockholm i januari. Samma dag intervjuar juryn finalisterna och på kvällens prisutdelning offentliggörs vinnarna. Inbjudan till finalen kommer i början av december.

Kriterier

Den tävlande ska vara en kvinna som driver ett företag, ensam eller tillsammans med andra. Läs regler.

Juryn bedömer utifrån följande aspekter:

Hållbarhet: Företaget ska drivas på ett långsiktigt sätt avseende både lönsamhet, miljö och etik.
Nytänkande: Verksamheten ska genomsyras av nytänkande och kreativitet i någon form, tex. produkten/tjänsten, affärsmodellen, tillvägagångssättet, branschen, distributionskanaler eller marknader.
Tillväxtambition:
Personen ska ha ett starkt engagemang, stort mod och sträva efter tillväxt.

Kategorier & pris

Årets Företagerska
Priset Årets Företagerska delas ut för sjätte året i rad. Det går till en kvinna som i hög grad uppfyller tävlingskriterierna. Hon ska vara en förebild och inspirera andra till ett hållbart företagande. Utmärkelsen beaktar en helhetsbild av företaget och personen. Årets Företagerska utses bland finalisterna på prisutdelningen i Stockholm i slutet av januari.

Pris: 50 000 kr, 20 konsulttimmar från PwC och marknadsföringsutrymme på Driftig.nu.

Årets Tjänsteutvecklare
Priset lyfter fram kreativa företagarkvinnor inom tjänstesektorn. Utmärkelsen premierar till exempel utveckling av helt nya tjänstekoncept, utvecklade tjänster på en befintlig marknad eller utveckling av tjänster kopplade till en befintlig vara eller tjänst. Årets Tjänsteutvecklare utses bland finalisterna på prisutdelningen i Stockholm i slutet av januari.

Pris: 50 000 kr, 20 konsulttimmar från PwC och marknadsföringsutrymme på Driftig.nu.

Årets Uppstickare
Utmärkelsen Årets Uppstickare syftar till att lyfta fram företagerskor som är relativt nystartade men som bedöms ha stor potential. De kan också stå inför en nysatsning i företaget. Denna kategori öppnar upp för de företag som inte kan visa på samma ekonomiska historik. Årets Uppstickare medverkar på finaleventet där priset delas ut men ingen vinnare utses bland Uppstickarna.

Pris: 5 000 kr, 5 konsulttimmar från PwC och marknadsföringsutrymme på Driftig.nu.