FAQ

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som ställs kring tävlingen.

Varför en tävling för bara kvinnor?
Beautiful Business Award skapades för att synliggöra företagarkvinnor som förebilder. Det finns många företagtävlingar och utmärkelser men sällan får kvinnor som driver företag utrymme som finalister och vinnare.

På sikt hoppas vi att det ska vara lika självklart att både kvinnor och män driver företag, men där är vi inte än. Drygt 25 procent av alla företag i Sverige drivs av kvinnor.

Varför heter det Årets Företagerska?

Företagerska används inom entreprenörskapsforskningen för att markera att det handlar om kvinnor och företagande. En del ändelser som indikerar kön finns i språket, tex. sångerska, sjuksköterska och skådespelerska.

Kvinnlig företagare vill vi inte använda eftersom det säger att kvinnor driver företag på ett annorlunda sätt en män, och så är det ju inte. Vi föredrar att använda benämnningar som företagarkvinna, kvinna som driver företag, eller som i tävlingskategorin - företagerska.

Redan 2002 gav SNS Förlag ut antologin ”Företagerskan – om kvinnor och entreprenörskap” läs mer här

Varför heter tävlingen Beautiful Business Award?
Tävlingens namn handlar om att det är vackert att driva företag och det är vackert att vara förebild. Och "Beautiful" handlar också om "schyssta" affärer utifrån tävlingens kärnkriterier hållbarhet, nytänkande och tillväxtambition. Mer specifikt:

Hållbarhet: Företaget ska drivas på ett långsiktigt sätt avseende både lönsamhet, miljö och etik.
Nytänkande: Verksamheten ska genomsyras av nytänkande och kreativitet i någon form, tex. produkten/tjänsten, affärsmodellen, tillvägagångssättet, branschen, distributionskanaler eller marknader.
Tillväxtambition: Personen ska ha ett starkt engagemang, stort mod och sträva efter tillväxt.

Varför de olika priskategorierna?
När PwC och Driftig.nu startade tävlingen utsågs endast Årets Företagerska. Året därpå valde vi att lägga till kategorin Uppstickare eftersom ett stort antal av de tävlande var relativt nystartade företag men med stor framtidspotential. Samma år kom Tillväxtverket med i tävlingen med en egen priskategori, Årets Tjänsteutvecklare. Syftet var att lyfta fram innovativa, framgångsrika företagare inom tjänstesektorn som goda förebilder.

Kan jag nominera mig själv?
Ja. Vi ser gärna att du nominerar dig själv.

Kan jag nominera en företagarkvinna som inte arbetar heltid i sitt företag?
Den tävlande ska vara en kvinna som har grundat, förvärvat eller ärvt ett företag och driver det ensam eller tillsammans med andra. Med heltid menar vi att personen ska ha företaget som försörjningskälla. läs regler här

Kan jag vara med i tävlingen flera år i rad?
Absolut. I fjol hade vi flera finalister som deltagit i tävlingen tidigare men inte gått vidare då. Företaget utvecklas och passar kanske bättre in på kriterierna i år. Så uppdatera ditt tävlingsbidrag och skicka in i år igen.

När kan jag anmäla mig till finaleventet?
Inbjudan till finalen kommer i början av december, då kan du även anmäla dig till eventet på hemsidan.