Hedersomnämnade 2011
I år har tävlingskommittén valt att ge ett hedersomnämnade till Amelie Silfverstolpe, grundare av Volontärbyrån, som i stor utsträckning uppfyller tävlingens kriterier men som faller inom ramarna för den ideella sektorn. Amelie har på ett imponerande sätt förenat det bästa av kommersiell och ideell kompetens.

amelie_volontarbyran.jpg

Amelie Silfverstolpe
Volontärbyrån
 
Genom lång erfarenhet från rekryteringsbranschen hade Amelie identifierat ett behov av organiserad rekryteringshjälp för volontäruppdrag. Hon drömde om att få hjälpa såväl volontärer som frivilligorganisationer och företag att få ta del av engagemangets positiva kraft. Den ideella verksamheten blev verklighet år 2002.
 
Volontärbyråns idé är att förmedla kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer över hela Sverige via webben. Verksamheten finansieras dels genom stöd från regeringen, kommuner och stiftelser, men framförallt genom de unika företagsvolontärprogrammen. De innebär att Volontärbyrån hjälper företagets anställda att volontera både enskilt och i grupp, som en del av företagets CSR-program men också för att öka motivationen och förbättra såväl det interna som externa varumärket. Volontärdagar är meningsfull teambuilding och kundnyttan är ömsesidig då nästan alla volontärer säger att de får ut mer än de ger. Sedan starten har Volontärbyrån förmedlat närmare 24 000 volontärer till drygt 1100 olika frivilligorganisationer.
 
Amelie är ett utmärkt exempel på en samhällsentreprenör som applicerar en framgångsrik idé från näringslivet för att lösa ett problem i samhället. Med engagemang, envishet och långsiktighet har hon byggt broar mellan den kommersiella och ideella sektorn på ett nytänkande sätt där alla blir vinnare.