Om Uppstickarna 2009

Petra Wadström
Petra Wadström

Solvatten

Ett reportage om barn i Afrika som tvingades att bära för hem stora tunga vattendunkar med förorenat vatten, blev startsignalen för Petras uppfinning SOLVATTEN – en vattenreningsapparat som drivs av solenergi. Den första prototypen stod färdig år 2003 och tre år senare bildades aktiebolaget där två personer arbetar. Idag saknar cirka 1,1 miljarder människor i världen tillgång till tjänligt dricksvatten. Petras uppfinning SOLVATTEN är en patenterad behållare som renar vatten på hushållsnivå. Det enda som behövs är SOLVATTEN, tillgång på vatten och solljus. Petra har skapat ett företag med en strålande produkt som på ett enkelt sätt kan bidra till att minska ett gigantiskt problem.

www.solvatten.se 

 

Jeanette Gorosch
Jeanette Gorosch
Nannynu!

När Jeanette hoppade av sitt jobb för två år sedan gav hon sig själv en månad att brainstorma fram bra affärsidéer. Den första idén lade hon ner efter ett halvår. För att bli ett tillväxtbolag var nästa affärsidé tvungen att vara resurssnål och enkel att starta upp. Hon gjorde en lista på saker som intresserade henne och som hon hade erfarenhet av. Resultatet blev nannynu!, ett tjänstebolag som hjälper föräldrar när de är i behov av barnpassning. Timingen var perfekt i och med nya skatteregler och på en månad hade Jeanette fått in sin första kund. Idag arbetar 150 personer i företaget varav sex på kontoret. Nannynu! har byggt ett eget anpassat IT-system som underlättar, effektiviserar och möjliggör en snabb expansion till låga kostnader.

www.nanny.nu
 

 

Britt-Marie Gyllensvaan
Britt-Marie Gyllensvaan 
Utbilda.nu

Med företaget Utbilda.nu var Britt-Marie till en början fokuserad på företagsutbildningar men kom genom detta i kontakt den lagstadgade, löpande egenkontrollen för livsmedel, som numera gäller inom hela EU. År 2002 skedde kontrollen i första hand med hjälp av papper, penna och pärmsystem. Britt-Marie såg en möjlighet att bygga ett administrativt webbsystem anpassat för egenkontroll av livsmedel. Snart låg företagets fokus helt på livsmedelssäkerhet och idag arbetar fem personer med verksamheten i Jönköping. Britt-Marie har med bibehållen lönsamhet lyckats förändra företaget från en traditionell utbildningsaktör till en innovativ tjänsteaktör med stark tillväxtambition.

www.utbilda.nu