Riksfinalister 2010

Scrolla ner för att läsa om alla finalister 

sno_of_sweden_lena_jonsson.jpg 

Lena Jonsson Näslund
Snö of Sweden

Som anställd på SAS blev det många resor till Kina där Lena tidigt såg möjligheter till bra affärer. Hur hon skulle hantera möjligheterna blev mer tydligt efter studier i strategisk kommunikation på Berghs i Stockholm. År 2001 startade hon företaget Snö of Sweden i Östersund och har sedan dess expanderat till ytterligare åtta länder. Visionen är att gå från det största bijouteriföretaget i Skandinavien, med 1500 återförsäljare, till det största i Europa.

Snö of Sweden säljer tidlösa och stilfulla smycken av sötvattenspärlor och halvädla stenar till den medvetne kunden. Med bra kvalitet och priser som attraherar en bred målgrupp, förstärks även konkurrensfördelar som korta ledtider, färdiga kit och bra marginaler för återförsäljare. En av Lenas goda egenskaper är att inte krångla till något i onödan. Därför har hon sett till att skaffa en produktionsanläggning i Kina, som drivs i egen regi. Genom detta kan hon bland annat lägga om produktionen till de för tillfället mer efterfrågade produkterna i butikerna. Hon lägger också stor vikt vid att garantera goda arbetsförhållanden och utveckling för sina anställda.

På kort tid har Lena etablerat ett starkt varumärke och därigenom också skapat runt 150 nya arbetstillfällen i Europa och Kina. Hon har nått en stark tillväxt och god lönsamhet med egen finansiering och konkurrensfördelar. Genom sitt brinnande engagemang och målmedvetenhet är hon en förebild för många andra som bär samma drömmar.

www.snoofsweden.com

halsinge_lantkok_britt_marie_stegs.jpg

Britt-Marie Stegs
Hälsinge Lantkök

Fyra år efter Sveriges inträdande i EU, fick fembarnsmamman och lärarutbildade Britt-Marie nog. Konkurrerande och billiga köttproducenter från andra länder medförde försämrad kvalitet och ett tråkigt utbud i mataffärerna. Med sin egen gård som bas startade Britt-Marie år 1999 företaget Hälsinge Lantkök, med målet att agera på den annars handlingsförlamade svenska köttmarknaden.

Hälsinge Lantkök AB med sina tolv anställda producerar och levererar kvalitetskött till livsmedelshandeln under varumärkena Hälsingestintan och Lantköket. Konceptet ligger i att inom alla led, från gård till bord, ställa krav på högsta möjliga kvalitet. Hållbarhet är ett grundvärde i företaget och stor vikt läggs bland annat på ett ansvar för miljön, en kvalitativ hantering av djur och kött, samt rikligt med information till kunder och återförsäljare för en ökad medvetenhet. År 2006 fick Hälsinge Lantkök lön för mödan, då de utsågs som Bästa leverantör och fick motta det prestigefyllda Daglivarupriset.

Genom att gå emot den producentstyrda branschen och lyssna på konsumenterna har Britt-Marie gått från en liten gårdsleverantör till ett rikstäckande och storskaligt koncept. Hon vill fortsätta medverka till att producera och leverera lantbrukets bästa kött i Sverige, och i framtiden även i Europa. Med ett tydligt mål och en stark envishet har hon lyckats slå igenom med nytänkande idéer på en konservativ och mansdominerad marknad. Britt-Marie har vågat ställa krav som gjort skillnad i livsmedelshandeln.

www.halsingestintan.se

vaxbo lin hanna bruce.jpg

Hanna Bruce
Växbo Lin

För snart fyra år sedan antog Hanna utmaningen att köpa ett företag med röda siffror för att återigen leda det i rätt riktning. Idag har hon mer än dubblat omsättningen och nyanställt tre personer till en arbetsskara på elva, allt inom en bransch hon inte kunde något om. Däremot kunde hon mycket om produktionsledning, marknadsföring, organisation och kundkontakter, vilket var just det företaget Växbo Lin behövde.

Växbo Lin bildades 1989 och är ett företag med tillverkande industri och turistorganisation i ett. Här spinns lingarn och allt från servetter till metervaror vävs i återvinningsbart naturmaterial. Produkterna säljs sedan både i den egna fabriksbutiken och hos 400 återförsäljare runt om världen. För att föra den svenska linberedningstraditionen vidare anordnas guidade visningar i linets tecken. Fokus har, sedan Hanna tog över, legat vid att lyfta fram linet som något som platsar i det moderna samhällets medvetenhet om miljö, kvalitet och design. Som tillägg fokuserar man även på att utveckla Växbo som turistmål, genom att öppna ytterligare en design- och hantverksbutik samt att anordna fler bussresor och guidade turer i fabrikslokalerna.

Kombinationen av en upplevelse, en högkvalitativ produkt och en nyskapande design ligger helt rätt i tiden och har potential för tillväxt.  Sedan Hanna blev företagare har hon engagerat sig i olika styrelseuppdrag i regionen och i Stockholm och hennes resa med att förvandla Växbo Lin till ett lönsamt företag har dessutom gjort att hon har utnämnts till en av tolv svenska EU-ambassadörer för kvinnors företagande. Hannas mod och förmåga att se möjligheter inspirerar fler till att förvärva och utveckla verksamheter.

www.vaxbolin.se

 promont_ann_sofie_persson.jpg

Ann-Sofi Persson
Promont

Som äventyrssugen 19-åring gav sig Ann-Sofi ut i världen. På vägen har hon fyllt en ryggsäck med mängder av erfarenheter men också med trygghet från man och barn. År 2005 gav hon sig, som dåvarande revisor, återigen ut på ett äventyr hon inte kunde motstå. Hon blev VD för företaget Promont, som tidigare var en klient, och antog utmaningen att få företaget ur en ekonomisk kris.

Promont har sedan år 1995 från natursköna Mälardalen tillverkat och monterat dörrar, fönster och fasader. De verkar främst på marknaden i Götaland och Svealand och uppdragsgivarna är byggherrar från stor till liten skala. Med närmare 45 yrkeserfarna och skickliga mekaniker och montörer kan Promont leverera helhetslösningar inom glasentreprenad. Målet är att bygga upp en koncern som kan bidra med jämn och hög kvalitet, på en annars oberäknelig marknad. Detta, tillsammans med det viktiga mottot att alltid ställa upp för varandra och kunderna, gör företaget unikt.

När Ann-Sofi tog över som VD, hade företaget ett negativt resultat på 4,3 miljoner. Genom att steg för steg arbeta igenom organisation och rutiner har hon, med engagerade kollegor och ett brinnande intresse för tillväxt, på fyra år fått företaget att gå med vinst. Under resans gång har hon därigenom också skapat 30 nya arbetstillfällen. Ann-Sofi har gjort en inspirerande resa från en bondflicka i en företagarfamilj, via världen, till att åter landa i Sverige för att rädda och utveckla ett välmående och växande företag i en mansdominerad bransch. Hon vågade ta klivet när möjligheten visade sig.

www.promontab.se

mamamia_christina_wahlstrom.jpg

Christina Wahlström
MamaMia

Trött på skvaller och hierarkier inom landstingssjukvården, sökte Christina efter förändring och startade år 1988 barn- och kvinnokliniken MamaMia. Att se varje patient som en människa med egna livshistorier och lägga makten hos kunden var grunden till hennes idé. Hon ville underlätta för patienten, sätta familjen i centrum, och samla all vård och kringliggande tjänster under ett och samma tak. Som barnmorska ansågs Christina kompetent och erfaren men som VD och entreprenör ifrågasattes hon plötsligt. Hennes idé var nyskapande och kontroversiell och möttes därför av stor skepsis.

Idag går var fjärde stockholmare till MamaMia. Christina har 60 medarbetare som är fördelade på tre mödrarvårdsavdelningar i Stockholm, samt en privat klinik i Göteborg. Arbetet bedrivs enligt nya arbetsmodeller och samarbetsformer inom hela vårdkedjan, i en platt ledningsorganisation. Christina har skapat en lärande organisation med ständig kompetensutveckling som en följd av att de anställda arbetar under frihet och ansvar. MamaMia arbetar med ny teknologi och var först i världen med att använda sig av Mobile Baby, en tjänst som tillåter ultraljudsbilder att skickas direkt till patientens eller specialistens mobil. Vid sidan av huvudverksamheten drivs också en MamaMia-shop och ett 20-tal kurser erbjuds för gravida.

Härnäst vill Christina se att MamaMia ska finnas i fler stora städer i Sverige och Norden samt Baltikum, och tillväxten sker organiskt. Christina har med envishet, tålamod och stor framgång lyckats bryta maktstrukturer - och som barnmorska har hon fört en viktig kamp för entreprenörskap inom barn- och kvinnohälsovården.

www.mamamia.se

doberman_lisa_lindstrom.jpg

Lisa Lindström
Doberman

Med mångårig erfarenhet som ledare på bolag både i Sverige och i utlandet, tillträdde Lisa år 2001 som VD på digitala designbyrån Doberman. Två år senare ville hon tillsammans med sex av sina medarbetare skapa Skandinaviens bästa digitala byrå, men utan att låta det ske på bekostnad av medarbetarnas välmående. Tillsammans gick de in och köpte upp Doberman från den dåvarande huvudägaren Vodafone. På ett medvetet och modernt sätt investerar företaget i medarbetarnas välmående och engagemang för att kunna vara ett spjutspetsbolag i branschen.

Doberman specialiserar sig på strategisk design och tjänsteutveckling för digitala gränssnitt. I dag är de 40 medarbetare i Stockholm varav 18 är delägare. Förutom ambitionen att vara Skandinaviens bästa digitala byrå, har Doberman blivit utsedd till Sveriges bästa arbetsplats 2008. På Doberman arbetar alla passionerat för att skapa en arbetsplats där man vill jobba. För att nå dit används verktyg som öppenhet och delaktighet. Alla medarbetare har insyn i alla beslut och kan själva vara med och påverka allt.

Lisa vill att Doberman ständigt ska utvecklas. Med nosande konkurrenter i ryggen ses för tillfället erbjudandet över för att hitta nya outforskade marker. Framgångssagan, med överlevda bubblor och kriser, tror hon ligger i det sunda sätt som bolaget drivs på. Under sju år har Lisa guidat bolaget från en okänd byrå till en ledande aktör i branschen. Lisa har lyckats att balansera hög lönsamhet, exceptionell tjänstekvalitet och branschens mest välmående medarbetare utan kompromisser.

www.doberman.se

imsevimse_marie_wallberg.jpg

Marie Walleberg
ImseVimse

När Maries dotter fick eksem bytte hon till tygblöjor. Efter några dagar var dottern både frisk och glad, så föddes Maries affärsidé; Att utveckla och sälja textilprodukter för kvinnor och barn som t ex tygblöjor. Familjerna får friskare barn, mer pengar i plånboken samtidigt som de gör en miljöinsats. Redan 1988 startades ImseVimse AB med miljön och barnens framtid i fokus och blev först i Sverige med miljömärkta tygblöjor.  Då Sverige under 90-talet hade en sviktande ekonomin ville Marie säkra företagets framtid genom att satsa på export. Produkterna är idag flerfaldigt prisbelönta både i Sverige och Internationellt. 

ImseVimse har kontor och lager på Gotland. De åtta medarbetarna arbetar dagligen med beställningar från hela världen.  Företaget har en kraftig omsättningsökning och mycket god avkastning vilket leder till att nyanställning av 3 personer för att klara de nya utmaningarna under de kommande åren.

Med filmen "En obekväm sanning" om klimatförändringen fick Al Gore upp ögonen hos en hel värld och blev en förebild för Marie. Då togs beslutet att enbart använda certifierad ekologisk bomull, marknaden växte avsevärt och idag exporteras 87 % av produktionen till ett 50-tal länder. Försäljningen sker via distributörer och återförsäljare. Produktionen sker på fabriker i Baltikum och Indien och höga krav ställs på samtliga leverantörer och tillverkare. I allt som görs finns en tanke på etik, miljö, och äkthet för att bidra till en hållbar framtid.

Med ett nytt miljövänligt förpackningskoncept vill Marie komma in på ekologiska varuhuskedjor i främst USA och Tyskland. Hon har redan satt ett svenskt varumärke på kartan och via fler distributörer, produktgrenar, effektiv logistik och miljösäkra processer, vill hon bli än mer framgångsrik. Marie ligger bakom en riksdagsmotion om att svenska familjer som satsar på tygblöjor ska få en miljöpremie tillbaka för sin insats. Affärsidén ligger helt rätt i tiden, har en stor internationell potential och skapar en bättre framtid för dagens barn.

www.imsevimse.se

meandi_helen_nyrell_susan_engvall.jpg

Helene Nyrell, Susan Engvall
me&i

Helene är tvåbarnsmamma och har jobbat med textil i över 20 år, och Susan har tre barn samt en bakgrund inom projektledning, marknadsföring och eget företagande. Efter att ha testat varandra i en gemensamt anordnad julmarknad, satsade de stort. Idén väcktes av två entreprenörssjälar över ett köksbord. Resultatet drygt fem år senare, är att de blivit det ledande företaget inom hemförsäljning av barnkläder i Norden, med 13 anställda på huvudkontoret i Malmö.

Me&i startades år 2004 i syfte att ge föräldrar ett alternativ till glittriga, rosa flickkläder och blå pojktröjor med eldsprutande drakar. I egen unik stil designar de nu varje år två coola unisex-kollektioner till barn. De vet att varje unge är unik, och vill därför också att de ska kunna uttrycka detta. Kläderna måste hålla en hög kvalitet, vara anpassade till aktiva barn och till största del bestå av miljövänlig och öko-tex certifierade bomull. Idag arbetar över 710 personer med att sälja produkterna i Sverige, Finland och Norge. Och fler länder står på kö med lansering inom kort.

Att me&i så snabbt kunnat komma ut på marknaden beror dels på de träffade rätt i design och uttryck och dels på att de satsat på just hemförsäljning. Helene och Susan såg det som ett socialt och trevligt sätt för småbarnsföräldrar att handla kläder på. Ambitionen var därför att göra hemförsäljningen till en "innegrej", där kunden verkligen vill träffa säljaren och tycker det är kul att bli bjuden på me&i-partyn. Att bli störst var ett mål som var klart redan från start, när de "mitt i livet" bestämde sig för att göra något de länge drömt om. Nu ger de många andra kvinnor en chans att göra något de brinner för. Nämligen att arbeta med kläder, färg och form och samtidigt utmana sig själva i säljrollen.

www.meandi.se

veteranpoolen_ingrid_erlandsson.jpg

Ingrid Erlandsson
Veteranpoolen AB

Ingrid har alltid ansett att det slösats bort kunskap och kompetens genom att inte ta vara på erfarenheter efter ett långt liv och yrkesliv. Som egenföretagare under nästan hela sin yrkesverksamma tid valde Ingrid att år 2006 åter gå sin egen väg och utveckla en ny idé. Denna gång handlade det om att ta tillvara på kompetens och erbjuda den till både företag och privatpersoner. Året därefter kom ett riksdagsbeslut om dubbla jobbskatteavdrag för pensionärer och skattereduktion för hushållsnära tjänster, vilket gjorde det möjligt för Ingrid att starta sin nuvarande verksamhet, vars huvudkontor finns i Kungsbacka.

Veteranpoolen är ett auktoriserat bemanningsföretag för avtals- och ålderspensionärer, där man arbetar helt på sina egna villkor. En del av affärsidén är att finnas lokalt, för att skapa närhet mellan kund och veteran - och genom franchising görs detta möjligt. Man arbetar inom områdena tjänster för företag och privat, bemanning samt privat hemtjänst, där äldre hjälper äldre. Till skillnad från traditionella bemanningsföretag samlar Veteranpoolen in kompetensen först och erbjuder därefter marknaden tjänsterna. Företaget finns på 22 orter med tre kontor vardera i Stockholm och Göteborg, och har på kort tid haft en stark tillväxt. Målet är att inom tre år finnas på totalt 50 orter, med etablering i samtliga tre storstadsområden.

Veteranpoolen arbetar i en sektor som tidigare till stor del ingick i den svarta marknaden. Genom ett väl genomarbetat affärskoncept, har hon lyckats säkerställa trygghet, säkerhet, etik, kvalitet och pålitlighet i Veteranpoolen.  Med hjälp av sin verksamhet har hon också kunnat ge över 1 200 veteraner en möjlighet att hålla sig kvar i arbetslivet, känna sig behövda och påverka sin inkomst.

www.veteranpoolen.se

crusner_advokatbyra_monica_crusner.jpg

Monica Crusner
Crusner Advokatbyrå

Att som 36-årig tvåbarnsmamma starta en nytänkande advokatbyrå, i en annars konservativ och mansdominerad värld, vittnar om ett stort mod och engagemang. År 2001 ville Monica gå emot den förlegade advokatbyråverksamheten och starta något som skulle drivas på ett mer tidsenligt sätt. Resultatet blev företaget Göteborgs Juristhus.

Crusner Advokatbyrå, som det heter idag, är en nytänkande byrå som tillhandahåller fullservice inom juridik. På kontor i Göteborg, Stockholm, Linköping, Motala och Uddevalla arbetar 20 anställda, och tanken är öppna ytterligare kontor inom kort. Byrån skiljer sig på många sätt från sina konkurrenter. Bland annat kan de erbjuda sina anställda fasta löner, normala arbetstider utan övertid och föräldraledighet. Genom en specialisering på jurister kan uppdrag alltid läggas på den som är bäst lämpad, vilket gynnar både klient och byrå. Dessutom strävar byrån efter en 50/50 fördelning mellan kvinnor och män - och vid en rekrytering premieras affärsmässig läggning snarare än goda betyg och vitsord från tingsnotarietjänstgöring.

Trots att fler kvinnor utbildar sig till jurister, dessutom med bra betyg, representeras advokatkåren endast av 20 % kvinnor varav 9 % som delägare eller innehavare av egen byrå. Detta försöker advokatsamfundet förbättra, och som kvinnlig advokat och ensam innehavare av sin verksamhet, är Monica en viktig förebild. Hon visar att man kan driva advokatbyrå på ett kreativt sätt som stämmer bättre i tiden. Med en effektiv administrativ apparat och bättre villkor för de anställda, har byrån sedan starten haft en tillväxt under lönsamhet. Monica har gått i bräschen för ett nytänkande i branschen och står för ett positivt bidrag i en mycket konservativ värld.

www.crusner.se