Uppstickare 2011
hination.jpg
Linda Krondahl
HiNation


På sin tidigare anställning som managementkonsult saknade Linda känslan av att göra något ”viktigt”. Med en bakgrund som civilingenjör drevs hon istället av att med teknikens hjälp lösa ett utbrett problem. När tanken väcktes om att tjäna pengar och rädda världen samtidigt fanns det ingen återvändo, år 2007 startade hon sitt företag.

HiNations vision är att ge ren energi till alla genom att erbjuda robusta och miljövänliga produkter för portabel energi. Den första produkten på marknaden är HiLight som är en kombinerad lampa och laddare som drivs av högkvalitativa solceller. Ljuset är starkt nog att lysa upp ett normalstort rum och det miljövänliga batteriet räcker till 20 timmars ljus eller minst 3 mobilladdningar. Marknaden är alla som saknar tillgång till elektricitet, tex. friluftspersoner. Men det är framförallt i områden som Afrika, Asien och Sydamerika med begränsad elutbyggnad som tillväxtpotentialen finns.
 
Linda har med stort mod, uppfinningsrikedom och handlingskraft tagit fram ett konkret och miljövänligt alternativ för det växande behovet av energiförsörjning utanför elnätet. Siktet har från början varit inställt på en internationell marknad där det både finns stora miljömässiga och samhällsekonomiska vinster. Linda gör vardagen lite lättare för några av de miljoner människor som saknar ”två hål i väggen”.
 

 movintofun.jpg
Jin Moen
Movinto Fun

Bakom Jins företag ligger tvärvetenskaplig forskning som har kombinerat hennes två skilda bakgrunder, som danspedagog i modern dans och som civilingenjör i teknisk fysik. Forskningen handlade om hur man kan använda människans rörelser för att skapa en mer engagerande och naturlig kommunikation mellan människor och teknik. Företaget startades år 2007 för att kommersialisera den tekniska plattform för rörelsebaserad interaktion, som blev resultatet.

 

Movinto Fun erbjuder interaktiva underhållningsprodukter som sätter världen i rörelse. Företagets första produkt BodyBug är en patenterad mobil och interaktiv spelkonsol som kombinerar fysisk aktivitet med kreativitet och kommunikation online. Därtill finns kringprodukter som ger mervärde, ökar livslängden och skapar en livsstilsprodukt. Målgruppen är främst unga tjejer, som tidigare har blivit förbisedda på dataspelsmarknaden. Lansering sker under våren 2011 med Sverige som första testmarknad men siktet är redan inställt på både USA och Japan.

 

Med ett nytänkande angreppssätt och stor uthållighet har Jin skapat en internationell produkt som når nya målgrupper inom existerande branscher. Ambitionen och tillväxtpotentialen är stor.  Visionen är nämligen att bli ett världsledande, globalt produktutvecklingsföretag som gör det roligt för människor att röra på sig.

 

www.movintofun.com

 

haten_sjunhamn.jpg

Nadja Hatem och Anuta Sjunghamn
Hatem & Sjunghamn Juristbyrå

 

Med insikt om ett allt mer växande behov av jurister som besitter andra språk och som har en vidare kulturell förståelse visste Nadja och Anuta, som båda har rötter i andra länder, att de hade unik kompetens för att möta utmaningen. Samtidigt var drivkraften stor att bryta den traditionella bilden av att man som jurist förväntas följa en redan utstakad väg genom att sitta ting och sedan arbeta sig upp inom en befintlig byrå. Efter juridikstudier i Uppsala och arbete inom kvinnojouren gick de därför samman och startade en egen byrå år 2009. 

Hatem och Sjunghamn Juristbyrå agerar som juridiska ombud för privatpersoner i humanjuridiska frågor som familjerätt, brottsmål, asylrätt, förvaltningsrätt mm. Idag finns över en miljon nysvenskar med olika bakgrund, livssituation och språkkunskaper. Många känner sig rädda för rättsväsendet eftersom kommunikationen inte fungerar. Företagets kortsiktiga mål är att ta in fler medarbetare för att utöka språkbanken och så småningom också etablera filialer på fler platser i Sverige.

Nadja och Anuta sticker ut hakan genom att utmana en traditionstyngd bransch och ta ett grepp om en bortglömd målgrupp. De fyller ett stort tomrum genom att förenkla juridiken och göra den rättsliga processen tillgänglig för alla som bor i Sverige.

www.hatemsjunghamn.se