Uppstickare 2012
 simris alg fredrika gullfot.jpg
  
 


 


Fredrika Gullfot
Simris Alg

Som doktorand inom bioteknologi på KTH blev Fredrika intresserad av en ny bransch som växte fram internationellt – odling av mikroalger. Till hennes förvåning var det ännu ingen i Sverige som sysslade brett med detta och hon blev fast besluten om att arbeta med området efter disputationen. Fredrika hoppade av forskarkarriären för hon var övertygad om att ett kommersiellt företag skulle kunna driva på utvecklingen snabbare. 

Simris Alg är ett innovativt lantbruksföretag på Österlen som sedan år 2011 erbjuder hälsa och välmående för människor, djur och vår planet. Företaget odlar mikroalger för att tillverka värdefulla produkter för livsmedel, foder och hälsa och beräknas komma ut på marknaden under andra halvan av år 2012. Dessutom erbjuder de miljötjänster på konsultbasis. Den globala marknaden för produkter från odlade mikroalger inom till exempel kosmetika, hälsokost, modersmjölksersättning och vattenbruk är värd cirka 70 miljarder kronor årligen. Odling av mikroalger är mer yteffektiv än någon landbaserad gröda och kräver ingen värdefull jordbruksmark. Kväverika spillflöden, avloppsvatten och koldioxidrika utsläpp från industrier kan användas som växtnäring och därför är odlingen en nyckelteknologi för framtida hållbar energiproduktion.

Fredrika bygger ett innovativt företag som blir en del av ett industriellt ekosystem. Med stort mod och envishet har hon på kort tid satt upp en verksamhet med stark utvecklingspotential för såväl tillväxt och lönsamhet i företaget, som för en ny grön teknik i Sverige. Simris Alg är en föregångare i omställningen till en hållbar biobaserad ekonomi.

www.simrisalg.se

estelle&thild pernilla ronnberg.jpg

 

Pernilla Rönnberg
Estelle & Thild

Pernilla hittade inte någon mild ekologisk kroppsvård till sina döttrar och med erfarenhet som VD på ett hudvårdsföretag visste hon en hel del om tvivelaktiga kemikalier och dess påverkan. Under sina MBA studier på Handelshögskolan år 2007 lades grunden för affärsidén. I samråd med ett team experter bestämde hon sig för att skapa det som saknades – en barnserie med milda ekologiska produkter.

Estelle&Thild är ett svenskt ekologiskt hudvårdsföretag som drivs av att göra skillnad både avseende miljö- och socialt ansvar. Företaget har numera både barn- och vuxenprodukter i sortimentet som alla bidrar till att minska mängden kemikalier som kommer ut i naturen. Företaget finns representerat på flera prestigefulla varuhus, kosmetikkedjor och apotek. På kort tid har de byggt upp en bred distribution i Norden men även tagit steget till Europa och Asien. Fem anställda arbetar på kontoret i Stockholm. Målet är att bli det ledande hudvårdsmärket i sin kategori.

Trots krävande arbete och investeringar har Pernilla hållit fast vid de höga krav som eco-certifiering ställer på ett litet bolag, och hon har målmedvetet fortsatt att driva frågan om ekologisk hudvård. Pernilla har på ett engagerat och modernt sätt kombinerat nytänkande ekologiska produkter med ett tilltalande designkoncept där upplevelse och hållbarhet går hand i hand.  

www.estellethild.seatervinningslosningar i norr victoria stromback.jpg

  Victoria Strömbäck
Återvinningslösningar i Norr

Inspirerad av sin far har Victoria sedan hon var 14 år varit fast besluten att bli företagare. Dock hade hon ingen aning om inom vilket område. Efter två år på universitetet började hon känna sig ängslig över sin idétorka, och precis då såg hon möjligheten framför sig. Ska människor källsortera hemma så måste de väl vara konsekventa och källsortera även utomhus tänkte Victoria.

Återvinningslösningar i Norr startades i Boden år 2009 och grundar sig på en patenterad innovation för källsortering i offentlig miljö. Källsorteringspapperskorgen Sortify är anpassad för utomhusmiljöer såsom parker, gator, torg och stränder där ingen sortering sker idag. Idén är för miljön – produkten för människan. Kärlen är därför utvecklade tillsammans med kunderna för att säkerställa att de är lätta att använda, hantera, tömma och underhålla. Lågt räknat uppskattar företaget den svenska marknaden till 20 000 soptunnor varav målet är att initialt täcka 25% av dem. Till år 2013 planeras expansion till Europa och visionen är att produkterna ska finnas i de 15 största städerna i Europa. 

Victoria har på ett uthålligt och fokuserat sätt tagit sig igenom den kreativa processen mot rollen som företagare. Med stor drivkraft har hon utvecklat en innovation med potential att vara mycket lönsam på lång sikt och samtidigt bidra till hållbar utveckling i samhället. Målet är att minska världens sopberg.

www.sortify.se